Wereldwijd netwerk

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

In een Rotaryclub kun je in alle openheid praten over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in beroep of het privéleven. Je kunt van anderen kunt leren. Rotarians komen wekelijks enkele uren bijeen op een vaste dag, locatie en tijdstip tijdens een lunch, diner of drankje. In ons geval elke dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur. Naast een informele borrel en diner bestaat zo'n avond uit een vakvoordracht, levensbericht (persoonlijk verhaal dat volgens afspraak binnen de club blijft) en/of het bespreken van lopende of toekomstige serviceprojecten. Het is de bedoeling dat leden zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de bijeenkomsten (Attendance). Rotary is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Welkom waar ook ter wereld

Elke Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep. Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: door samen succesvolle projecten aan te pakken, ontstaat kameraadschap (fellowship). Zeg maar ‘de brandstof van de club’. Door bijzondere onderlinge contacten groeien vaak vriendschappen voor het leven. Rotary reikt veel verder dan je eigen club: elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.

Internationaal statuut

Een Rotaryclub handelt binnen de statuten zoals die door Rotary International zijn ontworpen en vastgesteld. Deze handelswijze is het zogenaamde huishoudelijk reglement van een club.