Historie

Initiatief Paul Harris 1905

Paul Harris (2e van links) werd opgevoed door zijn grootouders in het Wallingford, Vermont. Na omzwervingen vestigt Harris zich, 28 jaar oud, als advocaat in Chigago. Het is dan 1896 en crisis. Er zijn nauwelijks wetten die burgers beschermen. Paul bouwt een praktijk op waarin hij slachtoffers van fraude, faillissement en verduistering verdedigt: de basis voor zijn streven naar ethische normen en waarden in het beroep. Acht jaar later richt hij in deze wereldstad een club op waarin de leden in een vertrouwde omgeving vriendschap en zaken kunnen combineren, 'als in de dorpen waar we opgroeiden'. Vanaf 1905 komt de club wekelijks bijeen, waarbij gastheerschap en voorzitterschap rouleert: Rotary is geboren.

Amerika richting wereld 

Het gaat snel met Rotary. Niet alleen in Amerika, waar de ene na de andere Rotaryclub wordt opgericht. Ook daarbuiten. In Canada wordt als het eerste buitenland een Rotaryclub opgericht. Na tien jaar is Rotary zo groot geworden (200 clubs en meer dan 20.000 leden) dat een verdeling in districten nodig is. Tijdens het tweede Rotarydecennium ontstaan bijna overal ter wereld Rotaryclubs. In Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Indië, Cuba, Europa, de Filipijnen, Australië, Nieuw-Zeeland en in Zuid-Afrika. De naam ‘Rotary International’ wordt in 1922 aangenomen.

In Nederland, sinds 1921

Anton Verkade (directeur van de gelijknamige fabriek in Zaandam), Jan van Tyen (directeur van de Kamer van Koophandel), George Brusse (eigenaar van een in- en exportbedrijf) en Bert Snijders (directeur van de gemeentelijke telefoondienst) komen met elkaar in contact en hebben vanaf juli 1921 elke dinsdag om een 12.15 uur een lunch in het Polmanshuis (nu deel van hotel Krasnapolsky). Het streefgetal van vijftien leden is al overschreden als RC Amsterdam in november 1922 officieel wordt geïnstalleerd. Op 29 januari 1923 wordt de club toegelaten tot Rotary International en het charter werd verleend op 10 maart van dat jaar door Fred. Warren Teele, special commissioner voor Rotary International in Europa.

In Maastricht, sinds 1929

Onze club werd in 1929 opgericht. Het was de eerste club 'onder de rivieren'. Iets om trots op te zijn ;-)

Dienst- en hulpverlening  

De geest van dienstverlening groeide mee met de uitbreiding van Rotary. Tijdens de Eerste Wereldoorlog neemt die hulpverlening andere vormen aan: in de VS in de vorm van oorlogshulp en geldinzamelingen, elders in de vorm van noodhulp. Na de Tweede Wereldoorlog komen heel wat clubs, die zich als gevolg van de oorlog hebben moeten ontbinden, opnieuw tot leven. Rotaryclubs in Zwitserland en elders komen de vluchtelingen en de slachtoffers ter hulp. Sinds 1989 kunnen vrouwen toetreden tot Rotaryclubs. 

Fellowship, de brandstof van elke club

Sinds 1917 ondersteunt The Rotary Foundation veel Rotaryhulpacties voor educatie, betere internationale verstandhouding en meer vrede. Ondanks dat er veel verandert binnen Rotary, is de basis hetzelfde gebleven: de toepassing van hoge ethische normen in je bedrijf en beroep. Dienstverlening staat voorop, 'Service above Self' is het motto van Rotary. Het betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als Rotarian wil je dienstbaar zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar maken. Niet alleen door het opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis. Je krijgt er veel voor terug: verrijking van je kennis en kunde en verruiming van je netwerk. Het fellowship is de brandstof van de Rotaryclub.