Wat en hoe bij Rotary

Basisprincipes

In de geschiedenis van Rotary hebben zich enkele basisprincipes ontwikkeld om rotarians te begeleiden naar het ideaal van dienstvaardigheid en hoge ethische normen. Het is door de jaren heen met de uitbreiding van Rotary’s missie aangepast.

Het doel van Rotary is het aanmoedigen en het aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:

  • Het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;
  • De toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van het beroep als middel om de maatschappij te dienen;
  • De toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid van iedere rotarian in zijn persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven;
  • Internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende Fellowship van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.

Classificatie

Het classificatiebeginsel waarborgt dat in iedere Rotaryclub de zakelijke en beroepsmatige samenstelling van de gemeenschap is vertegenwoordigd. De classificatie van ieder lid is gebaseerd op zijn beroep. Het aantal leden dat onder die classificatie valt, wordt bepaald door de grootte van de club. Het gevolg is grote verscheidenheid van beroepen, die de sociale sfeer van de club verlevendigt en een rijke bron is van deskundigheid om serviceprojecten uit te voeren.

Avenues of Service

De ‘Avenues of Service’ vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van elke club worden georganiseerd.

Club Service

Dit zijn alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die het goed functioneren van de club bevorderen. Tot Club Service behoren: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een goed programma en persoonlijke inzet. Onmisbaar is dan ook een regelmatig clubbezoek. Een hoge attendance bevordert de Fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

Vocational Service

Uitgangspunt is de vraag: hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Daarbij hoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

Community Service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel daadwerkelijk als financieel. Samenwerking met bestaande organisaties behoort tot de mogelijkheden.

International Service

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid met mensen uit andere landen. Middelen hiervoor zijn persoonlijke contacten, deelnemen aan de activiteiten van de Rotary Foundation, World Community Service, contactclubs, e.d.

Youth Service

In april 2010 is op de wetgevende vergadering van RI, de Council on Legislation, een voorstel aangenomen voor het instellen van een vijfde avenue waarbinnen alle jeugdprogramma’s worden gebundeld.