Actieve club

De Rotaryclub Maastricht is een actieve serviceclub, die midden in de Maastrichtse samenleving staat. De club bestaat uit ongeveer 50 leden en ontmoet elkaar wekelijks op geheel eigen wijze en met veel onderlinge gezelligheid.

Tijdens onze bijeenkomsten worden boeiende lezingen gehouden van eigen leden of van gastprekers. Rotary Maastricht is onderdeel van de internationale Rotary organisatie. We leveren een bijdrage aan diverse goede doelen, lokaal en internationaal door het organiseren van diverse activiteiten. Rotary Club Maastricht is één van de oudste clubs in Nederland. De clubbijeenkomsten zijn op dinsdagavond in De Groote Societeit te Maastricht. 

Rotary Maastricht bestuur 2023-2024
Voorzitter Friso de Vries  
Inkomend voorzitter Henk-Jan Verburg  
Secretaris Brigitte van Eck  
Penningmeester Jan-Willem Schmitz  
Programma  Frits Franssen  

 

Onderstaande gegevens komen uit de officiële ledenadministratie van de RAN.

Clubnaam Maastricht
Clubnummer 129
RI Clubnummer 10571
RI District 1550
Opgericht 9 september 1929
Aantal leden  50
Bijeenkomst Dinsdag 18.00 uur
De groote Sociëteit Vrijthof 36, Maastricht, T (043) 321 28 87