Wat we doen

Club Service

 • Vriendschap, een goed programma en persoonlijke inzet in allerlei commissies en andere bijdrages vormen het hart van Club Service. Fellowship is belangrijk in onze club, we babbelen allemaal graag en houden van bourgondische gezelligheid. We willen er steeds een gezellig en optimistisch jaar van maken, genieten van wat ons bindt, van onze verschillende perspectieven. Een goede attendance is mooi maar geen doel in zichzelf, het gaat om de kwaliteit en het als betekenisvol ervaren van de avonden en activiteiten die we samen hebben.
 • In een clubjaar zijn we - buiten de vakanties - ruim 30 avonden samen, die we besteden aan clubzaken, interviews, bedrijfsbezoeken, partneravonden (gecombineerd met inhoudelijke bijeenkomsten, samenkomsten met  de drie Maastrichtse clubs (waarvan een avond samen met de Gouverneur), een wijnproefavond (met wijnactie) en een champagne-avond.
 • Er is een cyclus van lezingen. Ook is er nog een aantal levensberichten presentaties. Het idee is dat iedereen het eerste jaar van lidmaatschap een beroepspraatje houdt, in het tweede jaar een levensbericht.
 • De Firesides worden door velen van ons ervaren als een erg prettige vorm van fellowship. Er is geen verplichte groepsindeling, maar een aantal ‘firesides 2.0’ met open inschrijving, met een thema waarop iedereen kan intekenen die zin heeft om mee te doen. Bijvoorbeeld een fireside met kinderen erbij (samen naar Mondoverde met zijn leuke landenpaviljoens en achtbaan), een fireside wandelen met de honden erbij, eentje met een ethisch thema of dilemma, een fireside met boekbespreking of een mountainbike tocht.
 • Nieuwe leden zijn meer dan welkom. Er is een eenvoudige procedure. Eenmaal bij de club, zorgen we ervoor dat nieuwe leden zich snel thuis en ingebed voelen. 

Community service

 • We zetten ons in voor mensen die het moeilijk hebben. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes elke maand aan elkaar te knopen. Steeds meer kinderen groeien op in een gezin waar eigenlijk elke dag geldtekort is. Armoede dus.
 • Hetzelfde geldt voor aandacht voor eenzamen. Wij hebben als club niet de ambitie dit grote probleem op te lossen, maar kiezen voor een kleinschalige en persoonlijke insteek, waarbij we niet alleen geld maar ook handen uit de mouwen aanbieden en van ons netwerk gebruik maken om een paar mensen te helpen of te verrassen in Maastricht. 
 • We supporten ook jaarlijks de Kindervallei, o.a. door het samen verzorgen van een lekkere maaltijd.
 • We zetten ons in voor jong talent. Dat doen we door elk jaar weer opnieuw de Maastricht Music Award te organiseren in samenwerking met het Conservatorium. 
 • Tesamen met de andere twee Rotaryclubs in Maastricht zetten wij ons in 2022 gezamenlijk in om gelden op te halen voor onderzoek naar het vrouwenhart. Via de Santa Run op 11 december hopen wij €50.000 bijeen te brengen voor het Hart en vaat onderzoekfonds Limburg. De gelden worden geoormerkt voor het vrouwenhart.

Vocational Service

 • Het gaat hier strikt genomen om ethisch handelen en ethische dilemma’s in het werk, maar ook beroepspraatjes, levensberichten en bedrijfsbezoeken vallen hieronder. Het is boeiend om ethische aspecten met elkaar te bespreken.
 • In dit bestuursjaar organiseren we drie verrassende bedrijfsbezoeken die ons perspectief verbreden en verdiepen.
 • Niet helemaal vocational, maar het mag niet onvermeld blijven: bijna elk jaar wordt er een lang weekend naar een stad gepland. 

International Service 

 • Het leggen en onderhouden van internationale en grensoverschrijdende contacten, het daadwerkelijk betrokkenheid tonen met mensen uit andere landen. Daar gaat het om bij International Service.

Youth Service

 • Hier gaat het om internationale uitwisseling van jeugd, maar ook aandacht voor laaggeletterdheid, armoede en talentontwikkeling.