twitter

Rotary Maastricht

De Rotaryclub Maastricht is een actieve serviceclub, die midden in de Maastrichtse samenleving staat. De club bestaat uit ongeveer 50 leden en ontmoet elkaar wekelijks op geheel eigen wijze en met veel onderlinge gezelligheid.

Tijdens onze bijeenkomsten worden boeiende lezingen gehouden van eigen leden of van gastprekers. Rotary Maastricht is onderdeel van de internationale Rotary organisatie. We leveren een bijdrage aan diverse goede doelen, lokaal en internationaal door het organiseren van diverse activiteiten. Rotary Club Maastricht is één van de oudste clubs in Nederland. De clubbijeenkomsten zijn op dinsdagavond in De Groote Societeit te Maastricht.

Rotary Maastricht bestuur 2015-2016

Voorzitter Nicole de Bijl
Inkomend voorzitter Edgar Janssens
Oud voorzitter Reinier Thissen
Secretaris Dominique Roomberg
Penningmeester Anja Pijls (Rotary Club Maastricht, ABNAMRO rek.nr. 576149101)

 

De gegevens van dit overzicht komen uit de officiële ledenadministratie van de RAN.

Clubnaam Maastricht
Clubnummer 129
RI Clubnummer 10571
RI District 1550
Opgericht 9-09-1929
Sponsorclub
Aantal leden 49
Aantal Classificaties 36
Bijeenkomst Dinsdag 18.00 uur
Te De Groote Sociëteit, Vrijthof 36, 6221 LE, Maastricht
Telefoon bijeenkomst 043-3212887