twitter

Four - Way test

De zogeheten ‘Four-Way Test’, wereldwijd opgevolgd door rotarians in hun zakelijke en beroepsmatige leven, werd bedacht door rotarian Herbert J. Taylor in 1932. Sindsdien is deze vertaald in meer dan 100 talen.

‘The Four-Way Test of the things we think, say or do’

– Is it the truth?

– Is it fair to all concerned?

– Will it build goodwill and better friendships?

– Will it be beneficial to all concerned?


In het Nederlands:

Bij de dingen die we als rotarian doen, denken of zeggen stellen we de volgende vier vragen:

– Is het waar?

– Is het billijk voor alle betrokkenen?

– Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?

– Komt het alle betrokkenen ten goede?