twitter

Rotary international

Rotary International (RI), ’s werelds oudste organisatie van serviceclubs, omvat ruim 33.000 clubs in meer dan 200 landen en gebieden. De ruim 1,2 miljoen leden van deze serviceclubs vormen een wereldomvattend netwerk van zakelijke en professionele leiders die vrijwillig hun tijd en talenten geven om de maatschappij waarin zij leven te dienen.

Service above Self
Het motto van Rotary, ‘Service Above Self’, dient als voorbeeld voor de humanitaire geest van de organisatie. Een sterke onderlinge ‘Fellowship’ en de inzet voor zinvolle lokale en internationale serviceprojecten, kenmerken Rotary wereldwijd.

Basiskennis van Rotary
Rotary kent een rijke, soms complexe traditie en organisatorische structuur met vele programma’s en gewoonten die verwarrend kunnen zijn voor nieuwe en zelfs niet zo nieuwe leden. De bijlage ‘Grondslagen van Rotary’ voorziet in de basiskennis en zal ieder lid een beter beeld geven van Rotary.

Rotary in Nederland telt in 2010 bijna 20.000 leden in zo’n 475 clubs. Rotarians zijn leden van Rotaryclubs die tot de wereldwijde organisatie Rotary International (RI) behoren. Iedere club kiest zijn eigen bestuursleden en heeft een belangrijke mate van autonomie in het raamwerk van de statuten en reglementen van Rotary. De clubs zijn gegroepeerd in 534 Rotarydistricten, elk geleid door een districtsgouverneur, die een vertegenwoordiger is van RI. De districtsorganisatie, met inbegrip van assistentgouverneurs (ADG) en verscheidene commissies, ondersteunt de clubs. Effectieve clubs streven ernaar het fundament van hun lidmaatschap te steunen of te versterken, deel te nemen aan serviceprojecten die nuttig zijn voor hun eigen omgeving en in andere landen, financiële steun te geven aan The Rotary Foundation (TRF), deel te nemen aan het programma en leiders voort te brengen die in staat zijn Rotary te dienen boven het niveau van de club.